Θεραπεία με ιόντα

Πρόκειται για μια θεραπεία, η οποία συνδυάζει την εφαρμογή συνεχούς ηλεκτρικού ρεύματος και προιόντος με στοιχεία ιόντων.Μεσω του ηλεκτρικού ρεύματος επιτυγχάνεται η μεταφορά ιόντων του προιόντος διαμέσου του δέρματος, στους βαθύτερους ιστούς της υποθεράπουσας περιοχής, με αποτέλεσμα να μεγιστοποιείται η δραστικότητα του προιόντος.Τέλος το δέρμα λειτουργεί και σαν «δεξαμενή» του προιόντος, παρατείνοντας την απελευθέρωσή του ακόμα και μετά την απομάκρυνση του ρεύματος.

Οφέλη:

Διείσδυση στοιχείων μέσα στο κύτταρο (ενδοκυτταρικη τροφή). Δίνουμε στο κύτταρο ότι στοιχείο του λείπει…

  30′       €40